Grijă pentru mediu

De 100 de ani, Petrocart joacă un rol important în viața a numeroase familii.
Responsabilitatea față de comunitate este o valoare de bază a companiei.

 

Procesele tehnologice implementate în Petrocart nu afectează mediul înconjurător.

Protejarea mediului înconjurător reprezintă pentru Petrocart nu doar alinierea la o serie de cerinţe legale, ci un mod de existență a companiei. Folosim procese tehnologice și materii prime în spiritul conservării mediului înconjurător pentru generațiile viitoare.

Petrocart este prima unitate din domeniu care a reuşit, prin implementarea unor tehnici şi tehnologii specifice, să se încadreze în reglementările Uniunii Europene cu privire la Prevenirea şi Controlul Integrat al Poluării (IPPC). valorile consumurilor realizate pentru produsele fabricate se situează în limitele prezentate în BREF-urile (documente de referinţă) asociate BAT (cele mai bune tehnici disponibile) specifice.

Află mai multe despre produsele și brandurile noastre. PRODUSE